ČASOPIS - ARCHIVNÍ SLOHA !
OdKud
DIVADLO
Divadlo Jarka Lokose, Brno činný soubor
Divadelní spolek Triobr, Brno činný soubor
Klub umělců v ČR, Brno činný klub
FOTO Po pohádce chutná zmrzka
Alibistické divadlo, Brno divadlo již neexistuje (archivní sloha)
Klub umělců v ČR, Brno archivní sloha
Ochotníci Na Provaze, Prštice divadlo již neexistuje
Pomněnka, Brno divadlo již neexistuje
PUMOWO, Brno divadlo již neexistuje
Rolfova divadelní společnost, Hrušovany nad Jevišovkou divadlo již neexistuje
Studiové divadlo KLUBKO, Brno divadlo již neexistuje
Divadelní přehlídky HODONÍN 2010
HUDBA
Hudební skupina Divadla Jarka Lokose částečně omezena činnost kapely
MutiMelodický FEST 2010 FOTO
vzpomínka na Jirku Tichého
Akustik plus skupina již neexistuje
JMD, Ostopovice u Brna částečně omezen provoz kapely
Krahulcová Daniela, Boskovice není již členkou KPU ČR
Studentský kolejní smíšený sbor 440Hz, Praha
Folk Teens 2008
VÝTVARNÉ UMĚNÍ
Klub umělců v ČR, Brno činný klub
Výtvarná soutěž ZŠ BM střed archivní sloha
LITERATURA
SPOLEČENSKO KULTURNÍ AKTIVITY
Klub umělců v ČR archivní sloha časopisu
Moravia Velociped, Brno činný klub
TITYS, Brno klub již neexistuje
nacházíte se › DIVADLO Alibistické divadlo, Brno divadlo již neexistuje (archivní sloha)
Alibistické divadlo

ALIBISTICKÉ DIVADLO
/původně Alibüstycké Ďyvadlo/

Alibüstycké Ďyvadlo /dále jen AĎ/ vzniklo v roce 1991, jako amatérské sdružení lidí, převážně studentů, chtějících se zabývat divadlem, jako fenoménem navýsost vhodným ke generačnímu sebevyjádření, a hledajících svůj vlastní divadelní výraz.

Naším prvním působištěm byl internátní klub “K 14” v Komárově, kde byla v roce 1992 uvedena také první premiéra - hra přítele souboru a posléze i jeho člena Marka Horoščáka - “Tři muži v cimře o kryse nemluvě”. Inscenace opatřená podtitulem: “Něžně cynická konverzační komedie s náznaky absurdity na filosofické téma”, byla debutem v pravém slova smyslu a posloužila souboru k osahání divadelního materiálu. Na jaře v roce 1993 uvedlo AĎ premiéru dalšího představení - U divokých Tonaků. Tentokrát sáhla dramaturgie k vnějším zdrojům - jednalo se o zpracování stejnojmenné povídky Petra Kouby. Zde se již začal formovat specifický divadelní výraz skupiny, založený na zvukové a vizuální interpretaci poetického textu s prvky nonsensu a dada. Významová poloha představení směřovala již zde k vyjádření metafyziky lidských vztahů přes totální banalitu. S oběmi inscenacemi vystoupilo AĎ na národní přehlídce mladého a netradičního divadla Šrámkův Písek ´92 a 93´. Zároveň v roce 1993 vstupuje divadlo pod správu kulturního a vzdělávacího střediska U Tří Kohoutů a své další premiéry uvádí v klubu Leitnerova.

Další novinkou AĎ, když pomineme spolupráci části souboru s Patrikem Vlčkem na hudebně recitačním pásmu básní Jana Skácela - “Kdo se vejde na housle”, byla inscenace vytvořená na podkladě poetického textu člena souboru Petra Nováka, uváděná s podtitulem: “Nonteatrální didaktické drama v oslabení”, a názvem Utopie. Zde bylo navázáno na výrazové směřování předchozí inscenace, ovšem s posunem k iracionalitě. Početně zbytnělý soubor se zde snažil, s použitím svérázných lyrických a metaforických inscenačních principů vytvořit vlastní svět, v němž podivné alegorické postavy vstupují do vzájemných vztahů, jimiž se snaží evokovat absurditu bytí a jeho “hloupých otázek”. Inscenace se opírala o svébytný jazykově ozvláštněný a hravý text, jemuž je vlastní především idea nonsensu. Utopie byla oceněna na Šrámkově Písku 1995 a postoupila na Jiráskův Hronov.

Ještě téhož roku si AĎ společně s mladými avantgardními výtvarníky a hudebníky, v čele s Járou Štětcem Pisáreckým a Petrem Slepicou, na jednu sezónu upravuje sklepní prostory na Antonína Procházky 5, kde uvádí několik večerů improvizovaných scének a výstupů. Byly zde provedeny adaptace krátkých satirických povídek A. Averčenka, hry Josefa Berga, Jeana Coctaua, vlastní tvorba AĎ a jiné nepravidelné texty. Šlo v podstatě o jakousi flexibilní formu kabaretního pásma, kde byly úspěšné výstupy dále reprizovány a méně zdařilá čísla nahrazována novými, čímž se prověřovala možnost jejich scénické existence přímým experimentem.

Na podzim roku 1996 realizuje AĎ další text P.B. Nováka, s názvem Arthur a podtitulem "monodrama...?", o němž si sami tvůrci nebyli jisti, naplňuje-li jeho žánrovou podstatu. Tato inscenace byla pokusem o uchopení vážnějšího tématu, problému vlastní identity, schizofrenního rozpolcení a existenciálních otázek. Vzhledem k ne vždy vyhovujícímu hracímu prostoru byla posléze z těchto praktických důvodů nastudována zvuková verze inscenace, hraná ve tmě formou rozhlasové hry. Na tomto experimentu si AD vyzkoušelo teorii pohybu divadelního znaku v praxi, když bylo nutno převést vizuální obsahy do zvukového vyjádření.

Další historie AĎ je již těsně spjata s I.patrem modelárny na Vaňkovce. V říjnu 1997 zde divadlo pořádá "Festival v I.patře", na němž je v premiéře uvedena "Hora Olivetská", montáž z nezávazných dramatických textů Jaroslava Haška a jeho bohémské družiny, provozovaných kdysi ve slavném hostinci U Zvěřinů. Inscenace již předem rezignovala na vyšší umělecké ambice, a snažila se bavit humorem Haškových zapadlých textů.

22.května 1998 uvádí AĎ na Vaňkovce svou zatím poslední premiéru Tři zlaté vlasy. Textová předloha pochází opět z dílny P.B.Nováka a byla doplněna fragmenty pohádek K.J.Erbena, jejichž motivy se poněkud parodicky proplétají již původním textem. Tématem je konfrontace kultu konzumní společnosti, jež nás obklopuje, a jemuž sami často podléháme, s fantaskním a idealistickým světem pohádkovým.......

Člen divadla Marek Horoščák obdržel v roce 1997 cenu Alfréda Radoka za scénář divadelní hry Mein Faust.
Lukáš Votava

foto archiv


(c) 2000-2006 Klub přátel umění v ČR