ČASOPIS - ARCHIVNÍ SLOHA !
OdKud
DIVADLO
Divadlo Jarka Lokose, Brno činný soubor
Divadelní spolek Triobr, Brno činný soubor
Klub umělců v ČR, Brno činný klub
FOTO Po pohádce chutná zmrzka
Alibistické divadlo, Brno divadlo již neexistuje (archivní sloha)
Klub umělců v ČR, Brno archivní sloha
Ochotníci Na Provaze, Prštice divadlo již neexistuje
Pomněnka, Brno divadlo již neexistuje
PUMOWO, Brno divadlo již neexistuje
Rolfova divadelní společnost, Hrušovany nad Jevišovkou divadlo již neexistuje
Studiové divadlo KLUBKO, Brno divadlo již neexistuje
Divadelní přehlídky HODONÍN 2010
HUDBA
Hudební skupina Divadla Jarka Lokose částečně omezena činnost kapely
MutiMelodický FEST 2010 FOTO
vzpomínka na Jirku Tichého
Akustik plus skupina již neexistuje
JMD, Ostopovice u Brna částečně omezen provoz kapely
Krahulcová Daniela, Boskovice není již členkou KPU ČR
Studentský kolejní smíšený sbor 440Hz, Praha
Folk Teens 2008
VÝTVARNÉ UMĚNÍ
Klub umělců v ČR, Brno činný klub
Výtvarná soutěž ZŠ BM střed archivní sloha
LITERATURA
SPOLEČENSKO KULTURNÍ AKTIVITY
Klub umělců v ČR archivní sloha časopisu
Moravia Velociped, Brno činný klub
TITYS, Brno klub již neexistuje
nacházíte se › sponzorství
sponzorství

INFORMACE PRO SPONZORY


Občanské sdružení Klub přátel umění v České republice, o.s. (dále jen KPU ČR) se sídlem v Brně se zabývá kulturními aktivitami, jakými jsou hudba, amatérské divadlo, výtvarné umění. KPU ČR pracuje od roku 1993, lektoři se věnují této práci dobrovolně
a zdarma.
V současné době nabízíme možnost podílet se na naší činnosti. Je samozřejmě čistě na Vašem rozhodnutí, kam své jistě ne jednoduše získané finanční prostředky, investujete. Víme, že někteří z Vás podporují tělesně či mentálně handicapované spoluobčany, nebo se angažují jinak. Kulturní aktivity však mnohdy zůstávají neprávem opomíjeny.
Naše organizace je sice částečně podporována obcemi, většinu finančních prostředků však na svoji nepodnikatelskou činnost získává z darů a sponzorství. Bez těchto finančních prostředků bychom nemohli vykonávat naši kulturní a výchovnou činnost především pro mladé lidi.
Vkládáme ve Vaši firmu důvěru, důvěřujte prosím i Vy nám. Žádáme Vás o finanční dar, podle Vašich možností. Než se rozhodnete zaslat finanční prostředky na náš účet, můžete se s námi setkat, zaslat email na adresu kpucr@volny.cz, podívat se na naše akce.
Vaši důvěru nechceme zklamat. Budete-li požadovat potvrzení o daru pro účely odečitatelných položek ze základu daně, rádi vám jej vydáme.
Můžete nám pomoci také nepeněžní formou. Např. poskytnutím nebytových prostor pro zkušebnu divadla a hudby, skladové prostory pro techniku a rekvizity, materiálním vybavením, ap. Budeme rádi i za Vaše rady.
Nabízíme Vám umístění reklamy Vašeho podniku na našich akcích, plakátech a etáčcích Brně a obcích Jihomoravského kraje.
Organizace je spolupořadatelem několika divadelních a v republice např. Jiráskův Hronov, Hobblík a Mumraj v Hodoníně.
Pro prezentaci reklamy Vaší firmy je mj.,dle našeho názoru, zajímavá hudební činnost kapely Divadla Jarka Lokose.
O našich aktivitách se můžete dočíst na internetových stránkách www.kpu-cr.org
Na všech těchto akcích je možné Vaši firmu prezentovat.
Podpora kultury a vzdělávání je věc v našich zemích málo známá a především zatím netradiční. Veřejnost si je totiž málo vědoma významu podobných činností pro příští generaci. Snad naše výzva tento obecný postoj změní.
Dovolujeme si přiložit číslo našeho běžného účtu, který je vedený u Komerční banky Brno - město 86-0812490287/0100 .
Děkujeme Vám za případnou pomoc a spolupráci.(c) 2000-2006 Klub přátel umění v ČR