ČASOPIS - ARCHIVNÍ SLOHA !
OdKud
DIVADLO
Divadlo Jarka Lokose, Brno činný soubor
Divadelní spolek Triobr, Brno činný soubor
Klub umělců v ČR, Brno činný klub
FOTO Po pohádce chutná zmrzka
Alibistické divadlo, Brno divadlo již neexistuje (archivní sloha)
Klub umělců v ČR, Brno archivní sloha
Ochotníci Na Provaze, Prštice divadlo již neexistuje
Pomněnka, Brno divadlo již neexistuje
PUMOWO, Brno divadlo již neexistuje
Rolfova divadelní společnost, Hrušovany nad Jevišovkou divadlo již neexistuje
Studiové divadlo KLUBKO, Brno divadlo již neexistuje
Divadelní přehlídky HODONÍN 2010
HUDBA
Hudební skupina Divadla Jarka Lokose částečně omezena činnost kapely
MutiMelodický FEST 2010 FOTO
vzpomínka na Jirku Tichého
Akustik plus skupina již neexistuje
JMD, Ostopovice u Brna částečně omezen provoz kapely
Krahulcová Daniela, Boskovice není již členkou KPU ČR
Studentský kolejní smíšený sbor 440Hz, Praha
Folk Teens 2008
VÝTVARNÉ UMĚNÍ
Klub umělců v ČR, Brno činný klub
Výtvarná soutěž ZŠ BM střed archivní sloha
LITERATURA
SPOLEČENSKO KULTURNÍ AKTIVITY
Klub umělců v ČR archivní sloha časopisu
Moravia Velociped, Brno činný klub
TITYS, Brno klub již neexistuje
nacházíte se › historie KPU ČR
20.století

Klub přátel umění byl založen v Brně, jako celostátní organizace dne 14. ledna 1900.

Sdružoval obory: výtvarné umění (po celou dobu existence), hudba, literatura (po část doby činnosti). Členy byli v průběhu let např. František Mareš, Max Švabinský, Joža i František Úprkové, Jan Štursa, Dušan Jurkovič, S.K. Neumann,František Musil,Karel Schulz.
V letech 1909 – 1911 byl předsedou KPU Leoš Janáček.
KPU vydával publikace, klavírní výtahy Její pastorkyně… V roce 1913 vyšel jako prémie Janáčkův klavírní cyklus V mlhách.
KPU dokázal Janáčka podpořit v době nepřízně vedoucích osob Národního divadla v Praze, tedy v době ve které Janáček dosti trpěl.
Pro nedostatek financí v roce 1919 KPU svoji činnost končí. Výtvarné umění přechází do výtvarnického spoklu Aleš.
Obnovení organizace zabránilla 2. světová válka a 40 komunistické vlády.

10. června 1993 byl v Brně založeno celorepublikové občanské sdružení Klub přátel umění (KPU), které se později přejmenovalo na Klub přátel umění v České republice (KPU ČR).
(Doplnění názvu bylo nutné, protože Ministerstvo vnitra tehdy registrovalo stejné názvy organizací po okresech, krajích. Jednalo se vždy o místní, mimo brněnské, Kluby přátel umění. Žádný však nepůsobil, jako naše organizace, v několika regionech ČR. Například v době úpravy názvu pracoval KPU v Praze, Brně, Přerově a Velkém Meziříčí).V současné době organizace sdružuje divadlo, výtvarné umění , hudbu.
Sídlí v Brně a působí v Brně, Praze, Jihomoravském kraji. KPU ČR se nyní orientuje především na amatérskou kulturu, neuzavírá se však i spolupráci s profesionálními umělci.


historie KPU ČR rok po roce

1993
- Občanské sdružení, Klub přátel umění, bylo založeno v červnu v Brně jako zřizovatel Nadace pro rozvoj a podporu umění- (Nadace byla za dva roky zrušena). Organizace je registrovaná u MV ČR.

1994
- Začal Klub přátel umění vyvíjet svoji činnost v oblasti amatérského i profesionálního umění.- Vznikly kluby v Brně, Přerově a v Praze. - Organizace se stala spolupořadatelem hudebního pražského festivalu Vox clamantis. (Hlavní pořádající organizací bylo hudební nakladatelství a vydavatelství ROSA v Praze). - V Brně vzniklo Volné sdružení herců. Tento profesionální soubor herců moravského Národního divadla v Brně seskupený okolo profesorky Marie Mrázkové a Mgr. Jaromíra Brycha nastudoval původní inscenaci Marie Mrázkové: K narozeninám, pane Buchnere. (Představení v brněnských divadlech Bolka Polívky a Husa na provázku a v Praze v Celetné ulici v Divadle Kašpar). - Přerovský klub se věnuje přednáškové a osvětové kulturní činnosti. - Vznikly dvě skupiny dramatické výchovy a kurzy tance pro děti. - Organizace mění název na Klub přátel České republiky.

1995
- KPU ČR pořádá ve spolupráci s Klubem přátel opery moravského Národního divadla v Brně - Janáčkovy opery, nedělní matiné. Vystupovali zde např. operní sólisté Vladimír Chmelo, Yvetta Tannenbergová, Šárka Brychová a další. - Do organizace vstoupil v Brně úspěšný amatérský soubor Alibistické divadlo.- V Praze v Kobylisech v Salesiánském divadle (dříve Klicperovo divadlo) pracoval každou první sobotu v měsíci klub hudební mládeže. Konaly se zde besedy o hudbě, dílny, koncerty... - Do organizace vstoupily amatérské divadelní soubory Špatně zabržděno ve Velkém Meziříčí, Divadlo po škole v Brně.- Činnost zahájil taneční soubor GO DANCE v Brně. - Vzniká společenský klub Josefa Františka stíhače v Brně a krátce ve Valticích. - Pracovat začíná brněnský Fotokroužek. - Krátké zastavení zaslouží především taneční skupina GO DANCE, která vystupovala v Praze, Brně, Lounech, Žatci. Soubor vedla a choreografii tvořila Petra Zámečníková. Tato mimořádně talentovaná mladá tanečnice a choreografka zaujala již ve svých 15 letech svými tanečními prvky laickou i odbornou veřejnost. Po necelých dvou letech Petra odešla z naší organizace do jiné taneční skupiny. Zúčastnila se několikrát úspěšně mistrovství Evropy v moderním tanci. - Alibistické divadlo vyhrálo národní přehlídku mladého divadla Šrámkův Písek
1995 (tento úspěch v následujících třech letech ještě jednou zopakuje).- Taneční skupina GO DANCE se probojovala do republikového finále v Žatci, které pořádal Fond ohrožených dětí. - KPU ČR začíná pořádat každoroční putovní výstavy kreseb tělesně a mentálně handicapovaných dětí. - Organizace mění název na Klub přátel v České republice. - KPU ČR vstupuje do české sekce mezinárodní asociace amatérského divadla AITA/IATA.

1996
- Zanikl klub v Přerově a brněnské Volné sdružení herců - Do organizace vstoupily amatérské kluby divadlo Na Poslední chvíli v Brně - Činnost zahájil klub výtvarníku v Praze.- Byly ukončeny z finančních důvodů profesionální aktivity. - Zanikly taneční kurzy pro děti i dramatická výchova.

1997
- Zanikl pražský klub mládeže a z organizace vystoupil Klub Josefa Františka stíhače z Jihomoravského kraje.- Vzniká brněnská taneční skupina CARESS. - V brněnském areálu Vaňkovka (bývalá továrna v sousedství autobusového nádraží) začíná KPU ČR pořádat divadelní představení, koncerty a výstavy výtvarného umění.

1998
Do organizace přišel taneční soubor TITYS, který se později stal společenským klubem. KPU ČR pořádá, společně s Kolpingovou rodinou Brno, kurzy základů obsluhy PC pro neslyšící a tělesně postižené.

1999
- Zanikly taneční skupiny GO DANCE a Caress Činnost ukončil brněnský soubor Divadlo po škole a pražský Klub výtvarníků. Končí kurzy výpočetní techniky. - Provoz zahájila Školička moderního tance pro děti a mládež v Brně. – Vzniká celostátní Klub mladých umělců v ČR, který byl později přejmenován na Klub umělců v ČR. Sdružuje umělce a přátele umění, kteří nejsou zařazeni v některé z aktivit KPU ČR- Vznikl AMFIklub (amatérský filmový klub), který začal vydávat stejnojmenný časopis tiskem a později pouze na Internetu. - Mgr. Marek Horoščák, dramaturg Alibistického divadla, obdržel podruhé prestižní mezinárodní cenu Alfréda Radoka. - Brněnský areál Vaňkovka byl uzavřen, tím dochází k omezení počtu kulturních akcí pro veřejnost. - Část festivalu Vox clamantis se přenáší do Brna.- Zaniká brněnský fotokroužek.

2000
- Do organizace vstoupil amatérský divadelní soubor V Negližé. Za necelý rok činnosti soubor, který na jaře 2001 vyhraje brněnské městské kolo divadla poezie a na dalších přehlídkách získá ocenění za herecký výkon.- Činnost končí Školička moderního tance pro děti a mládež v Brně.- Končí desetiletá éra hudebních festivalů Vox clamantis. - Soubor Špatně zabržděno z Velkého Meziříčí ve společně nastudované inscenaci THE BEST OF VOICEBAND s brněnským souborem ÚstaF (gym. Brno - Komín) vyhrává národní přehlídku divadla poezie Wolkerův Prostějov 2000. - KPU ČR začíná pořádat regionální soutěžní přehlídku mladého amatérského divadla s postupovými místy na národní přehlídku Šrámkův Písek.

2001
Činnost pokračuje beze změn. Do organizace nevstoupil ani nevystoupil žádný klub

2002
- Pro téměř půlroční pobyt vedoucí divadla V Negližé v USA,tento soubor dočasně přerušuje svoji činnost a později končí svoji činnost.- V KPU ČR začíná pracovat brněnské dětské hudební divadlo Pomněnka.- Začátkem roku vstoupil do KPU CŘ divadelní soubor z Prštic (Brno-venkov) Ochotníci na provaze. Soubor hraje pohádky a pořádá turné po dětských domovech a ÚSP v Jihomoravském kraji. Pravidelně vystupuje v Brně v dětském domově Dagmar a v diagnostickém ústavu Hlinky, Brno. Pro děti připravuje besídky, koncerty a zábavná pásma. - do KPU ČR vstupuje pohybové divadlo FACKA - V KPU ČR několik měsíců působí divadlo poezie ÚstaF, které si později založí své občanské sdružení.- Na celostátní přehlídce Jiráskův Hronov vystupuje v doprovodném programu divadlo Facka s plenérovou inscenací O Johance, o švédech, kameníkovi a drakovi i létající kouli aneb divadelní neštěstí o několika kusech - v Brně v informačním středisku mládeže YMCA Brno zřizuje KPU ČR společně s YMCA výstavní prostory pro výtvarné práce dětí a mládeže - - do organizace vstupuje dětský divadelní soubor ze Sázavy nad Sázavou HutaddáSek - HutaddáSek vydává CD s pásmem svých písniček ve spolupráci se známým bavičem panem Petrem Novotným- Do KPU ČR vstoupil Smíšený kolejní pěvecký sbor 440Hz z Prahy – Jižního Města.- V KPU ČR začíná působit folkový písničkář Jarek Lokos z Prštic u Brna, který občas vystupuje s doprovodnou hudební a vokální skupinou Nižata. - Do klubu umělců v ČR vstupují někteří členové zrušených aktivit Fotokroužek a Klubu výtvarníků.

2003
- V Pršticích u Brna vzniká volné herecké sdružení JaMY.- V KPU ČR končí svoji činnost divadlo Na poslední chvíli a divadlo Facka (oba soubory z Brna). Písničkář Jarek Lokos vyhrává soutěž Píseň léta 2003.

2004
- KPU ČR organizuje výtvarnou soutěž dětských kreseb na zadané téma. Soutěže se účastnily nahodile vybrané školy a školská zařízení z Jihočeského kraje, kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Soutěž vyhrává Anežka Šteflová z Brna. - Folkový písničkář Jarek Lokos sklízí své první úspěchy a to převážně ve Slovenské republice a postupuje do semifinále Stupavského Širáku. - Vzniká studentská divadelní skupina v Českých Budějovicích- Divadlo Špatně zabržděno z Velkého Meziříčí postupuje na národní přehlídku Šrámkův Písek 2004 s nepříliš známou vášnivě erotickou poezií Františka Halase Thyrsos. Tato inscenace zaujme v Písku svým zpracováním návštěvníky festivalu.Divadlo Špatně zabržděno z Velkého Meziříčí končí své působení v KPU ČR a přestupuje do brněnského občanského sdružení Inspirace. Koncem roku byl založen divadelní soubor Rolfova divadelní společnost v Hrušovanech nad Jevišovkou.- Vznikl Moravia velociped – klub historických jízdních kol.- Amfiklub končí svoji klubovou činnost.

2005
- Jarek Lokos vítězí v kategorii vokálního projevu na Portě v Ružomberoku (SR)- Jarek Lokos získává cenu publika na zahraničních festivalech Bardo 2005 (Polsko) a Radimovská Šopa (SR)- Výtvarné soutěže kreseb a maleb dětí ve věku 6-13 let z Jihomoravského kraje a náhodně vybraných škol Zlínského kraje zvítězila Kateřina Zajíčková, 9 let ze Základní školy Milokošť, z Veselí nad Moravou s prací Náměstí.- divadelní soubor JaMY uvádí uspěšnou inscenaci Hypochondr (Moliére, Shakespeare, Lokos) se kterou vyprodává mnoho kulturních stánků na jižní Moravě.- zaniká studentská divadelní skupina v Českých Budějovicích- Smíšený kolejní pěvecký sbor 440 Hz v Praze uvádí v několika městských částech hlavního města v originálech písně z celého světa . Založen soubor JMD v Ostopovicích. Vedoucím je pan Jaroslav Červený sen. JMD má široký repertoár skladeb k tanci i poslechu.

2006
-Divadelní soubor JaMy úspěšně uvádí svoji inscenaci Hypochondr se kterou vyprodává sály divadel a kulturních zařízení na jižní Moravě. -Pořádáme třetí ročník Soutěže dětských kreseb a maleb. Tentokrát se účastní děti od 6 do 13 let z Jihomoravského kraje a náhodně vybraných škol Pardubického kraje. -Do KPU ČR přicházejí westernové aktivity.-Koncem roku vzniká jako aktivita divadla JAMY, dětské divadélko JÁJA.-Obec Pršice opravuje klubovnu DS Ochotníci Na Provaze v Pršticích. To má za následek dočasný výpadek činnosti souboru.

2007
Od nového roku zaniká dlouholetý projekt filmového magazínu AMFIKLUB a jeho www prezentace je zrušena.
Vzniká divadlo Honzy Procházky v Plzni , které po půl roce své činnosti se osamostatňuje a odchází ze svazku KPU ČR. V Brně byl založen studentský divadelní soubor Pumowo .

2008
Koncem roku ukončil činnost brněnský divadelní soubor Pomněnka. DS JaMY jezdí s představeními pro mateřské školy a s kabarety pro dospělé po celé České republice. V Hodoníně jsme uskutečnili naposledy krajskou přehlídku experimentujícího divadla Jarní festival. Pražský smíšený pěvecký sbor 440 Hz pořádá v hlavním městě hojně navštěvované koncerty.

2009
Činnost ukončil studentský divadelní soubor PUMOWO. Divadlo JaMY, Brno citelně omezuje svoji činnost pro dlouhodobé onemocnění vedoucího, pana Jarka Lokose. Pořádáme folkový festival v Hrušovanech nad Jevišovkou, Pod Hrušovanským nebem. V Trhových Svinech u Českých Budějovic se v létě uskutečnila úspěšná výtvarná dílna.

2010
V červnu umírá zakladatel brněnského divadla JaMY, herec a písničkář, místopředseda KPU ČR, Jaroslav Lokos ve věku 47 let.
Hudební festival, s mezinárodní účastí, Pod Hrušovanským nebem, se stal vzpomínkovou akcí na svého zakladatele Lokose, který zemřel dva týdny před jeho konáním.
V záři do KPU ČR vstupuje folková skupina Akustik plus. Ta pořádá na podzim v Brně MultižánrovýFest.
Vedení divadla JaMY se ujímá žák Jarka Lokose, pan Mirek Krbek. Divadlo studuje celovečerní hru pro mládež a krátké pořady pro nejmenší děti.

2011
V únoru divadlo Jamy uvádí premiéru M. Krbka: Galiáno versus Artemio.

2012
v červnu 2012 bylo založeno Divadlo Jarka Lokose, do kterého se částečně transformoval soubor JaMy. Divadlo hraje kabarety pro dospělé, pohádky pro děti a westernová představení. Většina titulů má dvojí obsazení. Název divadla je po zesnulém písničkáři a divadelníkovi Jaroslavu Lokosovi.
2012
Oslavili jsme 20. let existence organizace.

2013
Jsme sídlo organizace přestěhovali z Brna - Husovic do Brna - Horních Heršpic.

2014
Jsme obnovili Podzimní divadelní festival v Brně. Zemřel náš člen, kamarád, muzikant a textař J. Tichý(c) 2000-2006 Klub přátel umění v ČR